In de periode van 12 tot en met 15 juni heeft de 9e EITI Global Conference plaats gehad in Dakar, Senegal. Tijdens deze conferentie is bij de 56e EITI-bestuursvergadering het nieuwe bestuur 2023-2026 gekozen en de nieuwe EITI standaard 2023 officieel gelanceerd. Vanuit Suriname Mevr. N. Alcantra – Majana, dhr. Clyde Griffith, Mevr. D. Herkul en mevr. R. Bhattacharji. De verschillende onderdelen die zijn gepresenteerd en waarover is gediscussieerd varieerden van beneficial ownership, contracts, energy transition, state owned enterprises, systematic disclosure en door transparant te zijn het tegengaan van corruptie.
Suriname is in 2017 in Oslo, Noorwegen als 52e land toegetreden als officieel lid van de Extractive Industries Transparency Initiative.
Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is de wereldwijde standaard voor goed bestuur van olie, gas en andere minerale hulpbronnen. Met andere woorden, EITI wil een open en verantwoord beheer van olie-, gas- en minerale hulpbronnen bevorderen.
De EITI-standaard vereist dat landen tijdige en nauwkeurige informatie publiceren over de belangrijkste aspecten van hun beheer van natuurlijke hulpbronnen, inclusief hoe licenties worden toegewezen, hoeveel belastingen, royalty’s en sociale bijdragen bedrijven betalen, en waar dit geld op nationaal niveau terechtkomt bij de overheid en lokaal niveau.
Met het EITI beschikken beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici en journalisten over transparante en geverifieerde informatie. Deze informatie draagt bij aan een gefundeerd debat over de financiële stromen tussen de delfstoffen sector, waaronder de mijnbouw, en de overheid. Vervolgens kunnen gerichte hervormingen worden doorgevoerd om corruptie te bestrijden en goed bestuur te bevorderen.
In elk uitvoerend land wordt het EITI ondersteund door de MSG (Multi-Stakeholders Group), een coalitie van overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, die een platform biedt om vertrouwen op te bouwen en de dialoog met meerdere belanghebbenden aan te moedigen.