In aanloop naar de validatie van het EITI-SR 2018-2020 rapport voert de delegatie van het internationaal EITI secretariaat dat momenteel in Suriname vertoeft, diverse activiteiten uit. In dit verband is op 9 augustus een oriëntatiebezoek gebracht aan Zijin Rosebel Gold Mines N.V. voorheen IAMGOLD. Tijdens de oriëntatiemissie zijn inzichten verkregen over de activiteiten van de multinational en eveneens over de wijze waarop zij de EITI-standaard (voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen, met betrekking tot transparantie en verantwoording over de inkomsten uit de mijnbouwsector) implementeert.

Gedurende de trip is de delegatie ondersteund door het EITI secretariaat Suriname. De bezochte locaties zijn de ROMA- en de Royal Hill pit.