Suriname is als lidland verbonden aan de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Het doel van de validatie is om vast te stellen:

  1. in hoeverre de EITI implementatie voldoet aan EITI-standaarden
  2. als er dialoog is tussen stakeholders; en of er ‘lessons learned’ zijn van stakeholders
  3. wat de zorgen en wensen zijn van stakeholders

Dit proces wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Bron: www.eitisuriname.org