Als lid land van de EITI, heeft Suriname zich gecommitteerd om transparantie en verantwoord beheer te bevorderen in voornamelijk de olie- en de goud sector. Dit alles met technische en financiële ondersteuning van de Wereldbank en het EITI-secretariaat in Oslo.

In Suriname is het ministerie van Natuurlijk Hulpbronnen belast met de coördinatie van EITI in Suriname, zoals het opzetten en faciliteren van het EITI Suriname Secretariaat en de nationale Multi-stakeholdergroep (MSG).

MSG EITI Suriname in meeting

Foto: Leden van de MSG in vergadering. De MSG is verantwoordelijk voor EITI-proces in ons land. De MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke groepen. (Foto: Ministerie van NH)

De MSG is verantwoordelijk voor hoe het EITI-proces in ons land moet plaatsvinden. De MSG bestaat uit verschillende stakeholders binnen de mijnbouw- en de olie-industrie, de overheid, en niet gouvernementele organisaties (NGO’s) zoals belangenorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Allen leveren een bijdrage aan het garanderen van de transparantie en verantwoording, die de EITI tot stand wilt brengen.

De jaarlijkse publicatie van het EITI-rapport voor Suriname is één van de instrumenten om dat doel te bereiken. De rapporten worden samengesteld door een onafhankelijke administrateur en goedgekeurd door de MSG.

In het jaarlijks EITI-rapport voor Suriname, wordt informatie van relevante bedrijven, die in de mijnbouw (mining) en olie (hydrocarbon) sector opereren, verstrekt. Het gaat hierbij dan om drie hoofdzaken; administratieve gegevens zoals het aantal uitgegeven mijnbouwrechten, en contracten; wat en hoeveel deze bedrijven uit de grond halen; en de geldstroom die hiermee gepaard gaat, dus ook de belasting en contractuele afdrachten.

Wilt u weten hoeveel de mijnbouw en olie-industrie ons land oplevert? Of wilt u weten welke bedrijven in de mijnbouw en olie-industrie opereren? Deze informatie is te vinden in de EITI Suriname rapporten op de website: www.eitisuriname.org.