Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor verantwoord beheer van aardolie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen. Met andere woorden tracht dit initiatief om transparantie en verantwoord beheer van al onze natuurlijke hulpbronnen te bevorderen.

De EITI-standaard vereist dat landen actuele en accurate informatie publiceren over hun beheer van natuurlijke hulpbronnen, inclusief de manier waarop concessies worden toegewezen, de bedragen die bedrijven betalen aan belastingen, royalty’s en sociale bijdragen, maar ook hoeveel de overheid int op nationaal en lokaal niveau.
Via het EITI krijgen overheden, bedrijven en burgers inzicht in wie er in de sector actief is en onder welke voorwaarden, hoeveel inkomsten er worden gegenereerd, waar het terechtkomt en aan wie het ten goede komt.

Met het EITI beschikken beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici en journalisten over transparante en geverifieerde informatie. Deze informatie draagt bij aan een goed onderbouwd debat over de financiële stromen tussen de delfstoffensector, waaronder de mijnbouwindustrie, en de overheid. Zo kan er worden gewerkt aan gerichte hervormingen om corruptie tegen te gaan en goed bestuur te bevorderen.

In elk lidland wordt het EITI gesteund door de MSG (Multi-stakeholders groep), een coalitie van overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. De MSG is een platform voor het bouwen van wederzijds vertrouwen en dialoog tussen verschillende belanghebbenden.

Werkwijze van EITI

  1. De nationale MSG (Multi-stakeholders groep) in elk land bepaalt hoe hun EITI-proces zou moeten werken.
  2. Jaarlijks wordt belangrijke informatie over het beheer van de natuurlijke rijkdommen gerapporteerd samen met aanbevelingen om deze te verbeteren.
  3. Deze informatie wordt wijdverspreid om een publiek debat teweeg te brengen en aanbevelingen aan te horen en op te volgen.

Openbaar debat stimuleren

Openbaar beschikbare informatie verbetert het debat over het beheer en gebruik van de natuurlijke rijkdommen van een land. Leiders kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor hun beslissingen.

EITI-gegevens worden gebruikt om:

  • Juridische en fiscale hervormingen te bevorderen
  • Belastinginning te versterken
  • Financiële modellen te ontwikkelen om fluctuaties van grondstoffenprijzen op te vangen
  • Controleren op naleving van contracten te bevorderen
  • Een duidelijk beeld creëren van het investeringsklimaat voor bedrijven.