Het EITI Suriname rapport, handelend over het fiscaal jaar 2017, is na goedkeuring door de Multi Stakeholders Group (MSG), vanaf 31 december 2019 geplaatst op de website van EITI Suriname, www.eitisuriname.org.

Het rapport voor 2017 kan door elke bezoeker van de website gedownload worden of kan ook online in verschillende delen gelezen worden. In het rapport zijn de financiële, juridische en andere informatie over de aardolie- en de mijnbouwsector van ons land vervat. Het eerste EITI-rapport voor Suriname, dat handelt over het fiscaal jaar 2016 en is ook op de website beschikbaar.

Suriname heeft zich, met de toetreding tot de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), verplicht om een transparant beleid te voeren binnen de verschillende extractieve sectors, zoals de aardolie- en de mijnbouwsector. Ook heeft Suriname zich gecommitteerd om jaarlijks het EITI-rapport te produceren en deze openbaar te maken. Voor de samenstelling van het rapport zijn verschillende relevante stakeholders verantwoordelijk, waaronder de onafhankelijke administrateur, BDO, en de Multi Stakeholders Group (MSG), die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke groepen.-.