Wanneer er over de mijnbouw gesproken wordt in Suriname, dan praten we gauw over de goud- en de bauxietsector. Maar daar de bauxietindustrie is komen weg te vallen, is de focus nu meer op de goudsector. Vooral op de multinationals, die in de sector actief zijn. Maar hoe staat het met de kleine en middelgrote spelers?

Deze groep van kleine en middelgrote mijnbouwers is ook vertegenwoordigd in de Multi Stakeholdersgroep (MSG). Deze mijnbouwers zijn verenigd als een collectief in de Stichting Houders Mijnbouw Rechten (SHMR). De SHMR heeft ook bijgedragen aan de samenstelling van de EITI Suriname rapporten, die online te vinden zijn. In onder andere het rapport van 2017 staan gegevens over hun gezamenlijke productie van goud in 2017.

Period Gross production Refined production
January 2017 – December 2017 104.364 90.989
in 1,000 grams in 1,000 grams

In de tabel hierboven ziet u een overzicht van de goudproductie van de SHMR in 2017. (Bron: EITI Suriname Report 2017 – Table 3.6 Production volume gold products SHMR-reporting companies)

De export van goud door deze niet-grote goudmijnbedrijven is volgens het ministerie van Financiën in totaal 14.743.000 gram goud. Het totaalaantal ontvangen royalty’s van deze Surinaamse bedrijven was in 2017 USD 15.099.000.

Deze groep levert hierdoor een bijzondere bijdrage aan de economie van Suriname en zou het beter doen met meer aandacht als het gaat om ondersteuning, voorlichting en controle.-.