Op uitnodiging van de Inter American Development Bank (IDB) woonde de National Coördinator van EITI Suriname, mevr. Novella Alcantra-Majana, de tweede reguliere vergadering van de Investmentmap Community van het Investmentmap Initiative en de zevende vergadering van het OESO-IDB Public Integrity Network bij, die van 27 november tot 01 december 2023 in Peru, Lima werd gehouden.

De regionale vergadering van de Investmentmap Community vond plaats op 29 november en maakte uitwisseling van ervaringen mogelijk tussen overheidsfunctionarissen uit de regio en vooraanstaande experts uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de particuliere sector. Het doel was de implementatie van de beste oplossingen op het gebied van transparantie en integriteit te verdiepen door middel van digitale technologieën. Dit evenement vond plaats in het kader van de grotere bijeenkomst van het Public Integrity Network, parallel aan de jaarlijkse internationale conferentie over integriteit (CAII) en de Algemene Vergadering van de Latijns-Amerikaanse en Caribische Organisatie van Hoge Controle-instellingen (OLACEFS).

De Investmentmap Community werd opgericht voor dialoog om InvestmentMap verder te ontwikkelen als het belangrijkste technologische instrument voor de verspreiding van gegevens en verantwoording aan burgers over het beheer van publieke middelen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dit evenement bracht landen samen die al jaren ervaring hebben met de implementatie van de Investmentmap, maar ook landen die onlangs interesse hebben getoond in de implementatie van dit initiatief. Suriname heeft recentelijk aangegeven ook interesse te hebben in de implementatie van Investmentmap in Suriname.

 

De InvestmentMap Community werkt via 3 centrale gebieden:

  1. Gelijkheid, inclusie en ecologische duurzaamheid: Bespreking van hoe InvestmentMap heeft bijgedragen aan deze aanpak en hoe het deze kan blijven promoten in het overheidsbeleid ten gunste van gendergelijkheid, diversiteit, klimaatverandering en ecologische duurzaamheid.
  2. Data gestuurde planning: Bespreking van hoe InvestmentMap data gestuurde besluitvorming en planning kan ondersteunen en verbeteren, waardoor het dichten van infrastructuur-, sociale en ecologische hiaten mogelijk wordt, evenals de haalbaarheid en prioritering van nationale investeringsprogramma’s.
  3. Technologie en innovatie: Bespreking van hoe InvestmentMap de integriteit van publieke middelen kan versterken door onder andere kunstmatige intelligentie te gebruiken om onregelmatigheden bij overheidsopdrachten te identificeren of burgerparticipatie te vergemakkelijken. Het verzoek van de regering van Suriname is reeds geformaliseerd en de eerste stappen zijn gezet. Er zal worden gewerkt volgens een uitgestippelde route: De eerste verkenning vereist het identificeren van processen, informatiesystemen en datasets die voldoen aan de eisen van de EITI-standaard. Hiervoor is het essentieel om de verschillende fasen van de constructiemethodologie van het InvestmentMap-platform te doorlopen. Er zijn 7 fasen geïdentificeerd waarbij fase 0 nu wordt afgerond.

De volgende onderdelen van fase 0 zijn in de afrondende fase:

Het benoemen van een Projectmanager die functioneel moet zijn en een centraal punt zal zijn voor het contact met de IDB en de identificatie van overheidsaanspreekpunten op technisch niveau.