We kennen Suriname als een land met enorm veel natuurlijke rijkdommen. Zo kennen we bedrijven in de olie-, (gas-), mijnbouw- en bosbouwsector, die deze natuurlijke rijkdommen ontginnen en veelal exporteren om zodoende inkomsten te genereren. Maar zijn deze inkomsten wel bekend bij iedereen? Zijn de gegevens over deze inkomsten makkelijk beschikbaar voor het publiek?

Soortgelijke vragen werden voor het eerst gesteld in 2002, toen de “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) werd gelanceerd op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg.

World Map EITI

Foto: De kaart hierboven geeft een beeld van de landen die betrokken zijn bij de EITI-standaarden. Momenteel implementeren 52 landen deze standaarden, w.o. Suriname.

De EITI-standaard vereist dat landen actuele en accurate informatie publiceren over het beheer van hun natuurlijke hulpbronnen. Via het EITI krijgen overheden, bedrijven en burgers inzicht in wie er in de sector actief is, wat de voorwaarden zijn, hoeveel inkomsten er worden gegenereerd, waar het terecht komt en wie het ten goede komt.

Met het EITI beschikken beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici en journalisten over transparante en geverifieerde informatie. In elk lidland wordt het EITI gesteund door de Multi-stakeholders groep (MSG), een coalitie van overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. De MSG is een platform voor het bouwen van wederzijds vertrouwen en dialoog tussen verschillende belanghebbenden.-.